آدرس نمایندگی ها

تهران

دفتر فرودگاه

فرودگاه مهرآباد، نبش پارکینگ طبقاتی، ترمینال 2، پلاک 1
تلفن : 44693590-021 و 44693591-021
موبایل : 09130470074

کرمان

دفتر شهر

بلوار حجاج، جنب سوپری آسمان
موبایل : 09901404838

کیش

دفتر فرودگاه

فرودگاه کیش، کارگو ترمینال، شرکت بارآسا
تلفن : 44440581-076
موبایل : 09347692135

مشهد

دفتر فرودگاه

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، کارگو ترمینال، باجه پست
تلفن : 33400447-051

طراحی شده توسط شرکت بارآسا