فرودگاه مهرآباد، نبش پارکینگ طبقاتی، ترمینال 2، پلاک 1

آژانس : بارآسا مهرنگین ——————–> مدیریت : آقای سیف الدینی

تلفن :  91-44693590 021

همراه : 09130470074

ساعت کار عادی و ایام تعطیل : شبانه روزی

بلوار حجاج، جنب سوپری آسمان

آژانس : بارآسا نگین کریمان ———————-> مدیریت : آقای شاهرخی

تلفن : 09901404838

همراه :09197733397 – 09139927264

ساعت کار عادی و ایام تعطیل : از ساعت 8 صبح الی 22 شب

آدرس : فرودگاه کیش، کارگو ترمینال شرکت بارآسا

آژانس : توزیع و تحویل بارآسا —————> مدیریت آقای پورمقدم

تلفن : 07644440581

همراه : 09347692135

ساعت کار عادی و ایام تعطیل : از ساعت 8 صبح الی 22 شب

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، کارگو ترمینال باجه پست

آژانس : باجه پست فرودگاه ——————–> مدیریت : آقای بنایی

تلفن :  05133400447

ساعت کار عادی : از ساعت 8 صبح الی 22 شب

ساعت کار ایام تعطیل : هماهنگ شود

آدرس : فروددگاه اهواز ، کارگو ترمینال

آژانس : دفتر پیشخوان دولت ———————-> مدیریت : آقای سیدپور

تلفن : 06132233028

همراه : 09304753101

ساعت کار عادی : از ساعت 7 صبح الی 20 شب

ساعت کار ایام تعطیل : هماهنگ شود

آدرس : فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی، داخل سالن ترانزیت

آژانس : ملک سیر ———————-> مدیریت : آقای خیاط نظام

تلفن : 08334317828

همراه : 09182750819

ساعت کار عادی : از ساعت 8 صبح الی 20 شب

ساعت کار ایام تعطیل : هماهنگ شود

آدرس : فرودگاه شیراز، جنب خدمات بارآسمان

مدیریت : آقای الله یاری

همراه : 09390735888 – 09374495670

ساعت کار عادی : از ساعت 7 صبح الی 20 شب

ساعت کار ایام تعطیل : از ساعت 8:30 صبح الی 12 ظهر

آدرس : دفتر شهر

آژانس : توزیع و تحویل بارآسا ———————-> مدیریت : آقای اشتک

همراه : 09159461384

ساعت کار عادی : از ساعت 8 صبح الی 20 شب

ساعت کار ایام تعطیل : هماهنگ شود

آدرس : فرودگاه 

آژانس : شرکت شهاب اکسپرس ———————-> مدیریت : آقای مظاهری

تلفن : 03537302230

همراه : 09131520699

ساعت کار عادی : از ساعت 8 صبح الی 20 شب

ساعت کار ایام تعطیل : هماهنگ شود

آدرس : دفتر شهر

آژانس : ایمن حمل ایا 

همراه : 09143301963

ساعت کار عادی : از ساعت 7 صبح الی 20 شب

ساعت کار ایام تعطیل : هماهنگ شود

آدرس : فرودگاه 

آژانس : توزیع و حمل بارآسا ———————-> مدیریت : آقای ایاز

همراه : 09169503595

ساعت کار عادی : از ساعت 8 صبح الی 20 شب

ساعت کار ایام تعطیل : هماهنگ شود

آدرس : بلوار ساحلی، پشت نیروی انتظامی، خ فرهنگ

آژانس : دفتر فرابار پرواز ———————-> مدیریت : آقای اسلامی

تلفن : 07737264616

همراه : 09125509257

ساعت کار عادی : از ساعت 8 صبح الی 20 شب

ساعت کار ایام تعطیل : هماهنگ شود

آدرس : فرودگاه زاهدان، جنب خدمات بار ایران ایر

آژانس : آسمان ترابر زاهدان ———————-> مدیریت : آقای رضائیان – ایزدی

تلفن : 05433223618

همراه : 09158766590

ساعت کار عادی : از ساعت 7 صبح الی 22 شب

ساعت کار ایام تعطیل : از ساعت 9 صبح الی 15 عصر

آدرس : بلوار ولیعصر، روبروی بانک پاسارگاد، جنب هتل کاوان

آژانس : دفتر نفیس ترابر ———————-> مدیریت : آقای یزدانپناه

تلفن : 07635226000

همراه : 09175001370

ساعت کار عادی : از ساعت 8 صبح الی 20 شب

ساعت کار ایام تعطیل : هماهنگ شود

آدرس : فرودگاه 

آژانس : شرکت چاپار مهر جنوب ———————-> مدیریت : آقای مهربان

تلفن : 07733541841

همراه : 09175287464

ساعت کار عادی : از ساعت 8 صبح الی 20 شب

ساعت کار ایام تعطیل : هماهنگ شود